Partijkeuringen

Bij ruimtelijke ontwikkelingen komt vaak overtollige grond vrij die op een andere locatie kan worden hergebruikt. Op basis van het Besluit bodemkwaliteit is men verplicht de vrijgekomen grond te toetsen op de milieuhygiënische kwaliteit, voordat de grond elders mag worden toegepast. Deze toetsing wordt een partijkeuring genoemd en kan worden verricht voor grond die in depot ligt of nog moet worden ontgraven.

Wanneer is een partijkeuring nodig? 

Binnen Nederland willen we onze bodem zo schoon mogelijk houden om ons milieu zo goed mogelijk te beschermen. Daarom mag niemand grond zomaar ergens anders hergebruiken. Want wilt u grond, baggerspecie of bouwstoffen hergebruiken? Of afvoeren omdat u een er overschot aan hebt? Dan bent u verplicht onderzoek te laten doen naar de kwaliteit van de grond en naar de hergebruiksmogelijkheden. 

Onze werkwijze bij een partijkeuring

Binnen GRS Milieu werken wij met een vaste werkwijze voor onze partijkeuringen. Hierbij focussen wij op het zo duidelijk inzichtelijk maken van het resultaat zodat u hiermee aan de slag kan.  

Een partijkeuring begint met een historisch vooronderzoek. Waar heeft de grond gelegen, is er sprake van verschillende soorten grond, of verschillende kwaliteit? Vaak is er al een bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie waar de grond ontgraven wordt. In dit rapport staat meestal de benodigde informatie.

Na het vooronderzoek is het tijd om de partij daadwerkelijk in het veld te keuren. Per partij moeten er 100 grepen genomen worden uit een halve meter. Als er een meter afgegraven gaat worden moeten we dus per partij 50 gaten boren van 2 keer een halve meter. Hiervan worden terplekke 2 mengmonsters samengesteld. Beide monsters moeten worden geanalyseerd en met elkaar worden vergeleken.  
 
De monsters worden in emmers verpakt en gekoeld naar een extern laboratorium verstuurd. Het laboratorium verricht de analyses en verstuurt deze vervolgens naar de projectleider.

De resultaten van het de partijkeuring worden verwerk in een rapportage. Deze rapportage zal u inzicht geven in kwaliteit van de grond en de hergebruiksmogelijkheden. De duur van de partijkeuring, van aanvraag tot rapportage is 3 weken. Hierna heeft u een volledig rapport op basis waarvan u uw vervolgstappen kunt plannen. 

GRS Milieu beschikt over een grote dosis kennis, ervaring en kunde. Onze specialisten zijn vakkundig geschoold en zijn vaardig in het uitvoeren van een partijkeuring. Wilt u meer weten over een partijkeuring? Neem voor meer informatie contact op met één van onze specialisten. 

Wilt u de onderstaande velden, indien bekend, invullen.
Met * gemarkeerd zijn verplichte velden.
OFFERTE AANVRAAG
Wij nemen uw aanvraag zo snel mogelijk in behandeling.
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn