Flora en fauna onderzoek

Een flora en fauna onderzoek brengt de planten en dieren in uw gebied in kaart. Dit wordt vaak gedaan met het oog op de ontwikkeling van een project of gebied en de omgevingsvergunning die daarvoor nodig is. U kunt hier bijvoorbeeld denken aan onderzoek voor een gebiedsontheffing, een verbouwing, voor natuurbeheer of voor een natuurwaardekaart. Een flora en fauna onderzoek geeft overzichtelijk weer welke natuur wet- en regelgeving relevant zijn voor deze locatie, met de bijbehorende argumentatie. De ecologische potentie van de locatie en de natuurwaarden zijn uitgangspunten van dit onderzoek. Op deze manier worden de risico’s en randvoorwaarden, maar vooral ook de kansen voor een mogelijk ontwerp zichtbaar. Een flora en fauna onderzoek doen wij voornamelijk voor particulieren, bedrijven en overheden die te maken krijgen met beschermde plant- en diersoorten tijdens een ruimtelijke ingreep. Het resultaat van een flora en fauna onderzoek bestaat uit duidelijke adviezen die u helpen bij het plannen en indelen van uw project. 

Werkwijze van een flora en fauna onderzoek: 

1. Een bronnenonderzoek naar geregistreerde verspreidingsgegevens, eventueel het opvragen van gegevens uit de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). Alle relevante bekende gegevens over verspreiding en voorkomen van beschermde plant- en diersoorten worden onderzocht. Hierbij wordt er ingeschat wat er op de te onderzoeken locatie verwacht kan worden qua beschermde flora en fauna.

2. Een veldinspectie. Hierbij wordt gekeken naar de aanwezigheid van beschermde plant- of diersoorten of resten/sporen hiervan (krabsporen, uitwerpselen, voedselresten en lokalisatie van vaste verblijfs-, rust- en voortplantingsplaatsen). Ook wordt er een inschatting gemaakt van de ecologische potentie van de locatie.

3. Advies en rapportage. Op basis van de hierboven beschreven onderzoeken wordt een inschatting gemaakt van de actuele natuurwaarden van het gebied. Dit zal resulteren in duidelijke adviezen die betrekking hebben op de te volgen procedures en handelingen. Het geheel wordt weergegeven in een schriftelijke rapportage.

Wilt u meer weten over een flora en fauna onderzoek?

GRS Milieu beschikt over een grote dosis kennis, ervaring, kunde en een groot netwerk. Wij kunnen u begeleiden bij het uitvoeren van een flora en fauna onderzoek, maar zullen dit wel uitbesteden aan een gespecialiseerd bureau. Dit bureau is vakkundig geschoold en uitermate vaardig in het uitvoeren van een flora en fauna onderzoek. Wilt u meer weten over een flora en fauna onderzoek? Neem voor meer informatie contact op met één van onze specialisten. Of vraag direct een offerte aan.
Wij nemen uw aanvraag zo snel mogelijk in behandeling.