Milieukundige begeleiding

Bij bodemsaneringen moet, tijdens grondverzet van (sterk) verontreinigde grond, een milieukundige begeleider aanwezig te zijn. De milieukundige begeleider houdt toezicht op de werkzaamheden, geeft ontgravingsgrenzen aan, neemt indien noodzakelijk grondmonsters en houdt een logboek bij. Bovendien controleert de milieukundige begeleider of de sanering wordt uitgevoerd volgens de gestelde eisen en regels van het bevoegd gezag. 

Het proces van milieukundige begeleiding 

Bij de milieukundige begeleiding kan onderscheid worden gemaakt tussen processturing en verificatie. Tijdens de uitvoering van de bodemsanering vindt de processturing plaats. De milieukundige begeleider geeft tijdens de uitvoering van de bodemsanering aanwijzingen en adviseert de opdrachtgever en aannemer over een correcte uitvoering van hun project. Daarnaast onderhoudt de milieukundige begeleider contacten met bevoegd gezag en andere betrokkenen. Na afloop van de sanering vindt de verificatie plaats. Hierbij wordt er, met behulp van controlebemonsteringen of metingen, het saneringsresultaat vastgesteld. Na afloop van de sanering worden de resultaten van de processturing en verificatie beschreven in een milieukundig evaluatieverslag wat ter goedkeuring wordt ingediend bij het bevoegd gezag. 

Hoewel het bij milieukundige begeleiding gaat om twee rollen wil dat niet zeggen dat het per se ook om twee verschillende personen gaat. De taken van de milieukundige begeleiding (processturing en verificatie) kunnen door één opdrachtnemer of persoon worden uitgevoerd. 

Milieukundige begeleiding bij GRS Milieu 

Onze milieukundige begeleiders, beschikken over een ruime ervaring met bodemsaneringsprojecten en zijn BRL 6001 gecertificeerd. Zij worden door onze ervaren milieukundige adviseurs ondersteund bij de voorbereiding en tijdens de uitvoering en afronding van de bodemsanering. 

Door deze samenwerking kunnen wij u geheel ontzorgen. Of het nu gaat om het opstellen van een saneringsplan, het doen van een BUS-melding, het nemen van grondmonsters, of het opstellen van het evaluatierapport. Wij begeleiden uw bodemsanering van het begin tot het eind.

GRS Milieu beschikt over een grote dosis kennis, ervaring en kunde. Onze specialisten zijn vakkundig geschoold en zijn vaardig in het uitvoeren van een milieukundige begeleiding. Wilt u meer weten over een milieukundige begeleiding? Neem voor meer informatie contact op met één van onze specialisten.  

Wilt u de onderstaande velden, indien bekend, invullen.
Met * gemarkeerd zijn verplichte velden.
OFFERTE AANVRAAG

De kosten voor milieukundige begeleiding snel in beeld .

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn