Quickscans

Voorafgaand aan het werken in de bodem is het van belang dat aandacht wordt besteed aan de veiligheids- en gezondheidsaspecten van deze werkzaamheden. Met name bij werkzaamheden aan kabel- en leidingen is het noodzakelijk om vooraf informatie met betrekking tot aanwezige bodemverontreinigingen in kaart te (laten) brengen. Een werkgever is immers verplicht om zijn of haar werknemers te beschermen.

Een quickscan wordt uitgevoerd volgens de CROW400 (‘werken in en met verontreinigde bodem’). Tijdens een quick scan worden de volgende bronnen geraadpleegd:

Bodemkwaliteitskaart en Nota bodembeheer van het gebied;

Digitaal beschikbare gegevens met betrekking tot bodemverontreiniging;

Inventariseren van eventuele puntbronnen;

Inventariseren van voorgaand en huidig gebruik van de locatie.        

De kosten voor een quickscan bodemgesteldheid snel in beeld.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn