Asbest in bodem en partijen grond

Asbest bestaat uit hele kleine vezels die met het blote oog niet te zien zijn. In het verleden is asbest in allerlei producten toegepast, vooral in de bouw en industrie. Sinds 1 juli 1993 is het verboden asbest of asbestvezel houdende producten te verhandelen, toe te passen of te verwerken. Als er op een locatie puin wordt aangetroffen is de locatie “asbestverdacht”.

Waarom is asbest gevaarlijk?

Asbestvezels vormen een risico voor de gezondheid als ze door de lucht worden verspreid en in voldoende hoeveelheden worden ingeademd. Als asbestvezels eenmaal zijn ingeademd, kunnen ze diep in de longen achterblijven. Ze kunnen zich vastzetten in het longweefsel en ontstekingen, littekenvorming en sommige ernstigere asbest gerelateerde ziekten veroorzaken, die meestal vele jaren, zo niet tientallen jaren, duren om zich te ontwikkelen. Met asbest verband houdende ziekten zijn onder meer asbestose, longkanker, longvlies-, of buikvlieskanker.

Wie loopt er risico door asbest?

Tot de mensen die het meeste risico lopen, behoren van oudsher degenen die langdurig zijn blootgesteld aan hoge concentraties asbestvezels in de lucht. Hieronder vallen ook mensen die met asbest hebben gewerkt, zoals fabrieksarbeiders, bouwvakkers of ambachtslieden. Momenteel doet een verhoogd risico op blootstelling aan asbest zich vooral voor bij onzorgvuldig beheerd onderhoud, verwijdering of renovatie van gebouwen die asbesthoudend materiaal bevatten.

Deskundig asbestonderzoek

Op uw verzoek inventariseren wij uw locatie en maken wij een professioneel asbestinventarisatierapport. Zo krijgt u inzicht in het asbestgehalte en kunt u op basis daarvan verdere stappen ondernemen. Ons team inventariseert de risico’s op blootstelling aan asbest op uw locatie. Dit zal u een stuk zekerheid bieden.

Onze werkwijze bij een asbestonderzoek

Een asbestonderzoek start met een vooronderzoek. Tijdens het vooronderzoek wordt vastgesteld of de locatie asbestverdacht is. Als de locatie als asbestverdacht wordt aangemerkt is een onderzoek conform de NEN 5707 noodzakelijk. Eerst wordt een maaiveldinspectie uitgevoerd, vervolgens worden inspectiegaten van 30 x 30 cm gegraven tot een diepte van 50 cm. Alle grond uit een inspectiegat wordt gezeefd, beoordeeld en in monsteremmers gedaan. Vervolgens wordt in het laboratorium met behulp van microscopen beoordeeld hoeveel asbest in de grond aanwezig is.

Als het gehalte aan asbest hoger is dan 100 mg/kg (gewogen gemiddelde), dan is de grond verontreinigd met asbest. Ligt het asbestgehalte onder de 100 mg/kg is de grond niet met asbest verontreinigd.

Asbestinventarisatie gebouw

Tijdens dit asbestonderzoek onderzoeken wij of er asbesthoudende materialen en toepassingen in uw gebouw of uw object aanwezig zijn. Indien er asbesthoudende materialen of toepassingen aanwezig zijn, dan zal er ook in kaart worden gebracht waar de asbesthoudende materialen zich bevinden.

Een asbestonderzoek starten wij met het doen van uitvoerig vooronderzoek waarbij wij bouwtekeningen en oude rapportages bestuderen van de locatie. Hierna wordt er door onze deskundige specialisten asbest opgespoord en bemonsterd. Deze monsters worden daarna in een geaccrediteerd laboratorium onderzocht. Onze adviseurs presenteren vervolgens de onderzoeksresultaten aan u in een helder asbestinventarisatierapport. Op basis van de uitkomsten van het asbestinventarisatierapport zullen wij vervolgens de mogelijke vervolgstappen met u bespreken. U kunt erop rekenen dat u inzicht zult krijgen in het asbestgehalte, iets wat u veel duidelijkheid zal geven. Daarnaast doen wij ons best om u te adviseren over het oplossen van een mogelijk asbestprobleem op de meest zorgvuldige en professionele wijze.

Een samenwerking met GRS Milieu

GRS Milieu beschikt over een grote dosis kennis, ervaring en kunde. Onze specialisten zijn vakkundig geschoold en zijn vaardig in het herkennen van asbest en het inschatten van de risico’s en oplossingen. Wilt u meer weten over een asbestonderzoek? Neem voor meer informatie contact op met één van onze specialisten.

Kosten voor een asbestonderzoek snel in beeld.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn