Compostkeuring voor Greenbox

compostkeuring GRSmilieu

Regelmatig voeren wij een compostkeuring uit voor het compostering bedrijf de Greenbox te Leeuwarden. Hiermee stellen wij de kwaliteit vast om te bepalen of deze voldoet aan de eisen zoals gesteld in de Meststoffenwet.

Per partij tot 2000 ton nemen wij 9 steekmonsters en maken daarvan een mengmonster. Daarna analyseert het laboratorium o.a. op: het droge stofgehalte en het organisch stofgehalte, zware metalen, stikstof, fosfaat en verontreinigingen zoals steen en glas. De resultaten verwerken wij in een rapport waarmee de afnemer kan bepalen hoe de compost mag worden toegepast op het land.

Bent u geïnteresseerd in een compostkeuring? Neem dan contact op met Bart Balder, planning@grsmilieu.nl, 088 1262920

Milieuadvies voor WormerWonen

bodemadvies wormer

“Betaalbaar en prettig wonen in leefbare buurten” is het motto van WormerWonen.  

Hiervoor realiseren zij 40 nieuwe appartementen bij de Amandelbloesem te Wormerveer. Deze nieuwbouw vindt plaats aan en in het water wat een extra aandachtspunt is voor onze bodem adviseurs. Zij hebben een verkennend en nader onderzoek verricht. Hieruit bleek dat er op de locatie in de grond en het grondwater een PAK verontreiniging aanwezig was. Op basis daarvan is een saneringsplan geschreven en tijdens de uitvoering hiervan heeft onze Milieukundig Begeleider de controle uitgevoerd. De bevindingen zijn beschreven in een evaluatierapport.

Met dank aan BBHD architecten voor het gebruik van hun beeldmateriaal.

Bent u op zoek naar bodemadvies voor uw bouwproject? Neem dan contact op met André Zentveld. planning@grsmilieu.nl 088 1262950