Milieukundige begeleiding bij archeologische opgraving.

Baandervesting Edam.

Naast de binnenstad van Edam gaat een woonwijk herleven. Een voormalig fabrieksterrein maakt plaats voor een kleinschalig nieuwbouwproject wat past bij de sfeer van het historische centrum. 

Uit voorgaand onderzoek bleek dat er mogelijk scheepswerven en pakhuizen stonden in de 17de en 18de eeuw. Na het vrij leggen van de bouwvlakken zijn er inderdaad funderingsrestanten gevonden van woningen, pakhuizen, stegen, straatjes en kademuren. Vooral de omvang van de opgraving maakt dit project uniek. De aanwezige restanten worden voor het nageslacht vastgelegd, waarna de nieuwbouw kan starten.

Een deel van de graafwerkzaamheden voor dit archeologisch onderzoek worden onder milieukundige begeleiding uitgevoerd. Hierbij worden de verschillende grondstromen gescheiden en naar de juiste bestemming afgevoerd of teruggeplaatst.

In opdracht van Baandervesting VOF is onze Milieukundig Begeleider Richard Brink een paar weken aanwezig om er op toe te zien dat  er wordt gewerkt volgens het saneringsplan. Tevens neemt hij bodemmonsters voor de verificatie van de kwaliteit. GRS Milieu is hiervoor gecertificeerd onder de BRL 6000.

Bent u ook op zoek naar milieukundige begeleiding of advies en onderzoek voor uw sanering ? Neem dan contact op en vraag naar onze projectleiders, te bereiken via 088 – 1262 920 of mail naar advies@grsmilieu.nl.

bodem-advies-sanering

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *