Partijkeuring voor Slib & Grond te Harlingen.

Een partijkeuring op een zonnige herfstdag levert mooie beelden en is inhoudelijk ook interessant om eens uit te lichten.

Bij S&G te Harlingen zijn 8 bassins voor natte en droge bagger en grond. Waaronder de grootste slibbak van Nederland 15.000 m2. Door middel van indrogingsbassins wordt natte bagger gerijpt tot verwerkbare grond. Regelmatig komen we langs bij deze tevreden klant.

Bij ruimtelijke ontwikkelingen komt vaak overtollige grond vrij die op een andere locatie kan worden hergebruikt. Op basis van het Besluit bodemkwaliteit is men verplicht van de vrijkomende grond de milieuhygiënische kwaliteit te bepalen, voordat de grond elders mag worden toegepast. Deze keuring, ook wel AP04 genoemd, kan worden verricht voor grond die in depot ligt of nog moet worden ontgraven (in situ).

Per partij worden er 100 grepen genomen voor analyse. Een stevige klus, maar daar draait Dirk Holtjer zijn hand niet voor om. Voor GRS Milieu is hij gecertificeerd en voert deze onderzoeken grondig uit. Ter plekke worden 2 mengmonsters samengesteld. Deze monsters worden in emmers verpakt naar een extern laboratorium verstuurd. Het laboratorium verricht de analyses en deze worden door ons verwerkt in de rapportage.  

Voor kleinere partijen kunnen we een indicatief onderzoek verzorgen. En goed nieuws; we kunnen snel schakelen en zijn flexibel met onze planning. Wilt u meer weten, neem dan contact op met Bart Balder. advies@grsmilieu.nl

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *