Verkennend onderzoek “overzee”

Vanmorgen vroeg is Richard Brink op pad gegaan naar Texel en niet voor een lekker dagje aan het strand! Wel om een verkennend bodem- en asbest in grondonderzoek en een asfaltonderzoek conform CROW 210 uit te voeren t.b.v. de verbreding van het huidige wegdek.

Tegelijk kwam Peter Koomen van Normec langs voor een audit van de BRL 2000. Twee protocollen werden onder de loep genomen: protocol 2001 “Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van  boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen” en Protocol 2018 “Maaiveldinspectie en monsterneming van asbest in bodem”.

Wilt u meer informatie over milieukundig bodemonderzoek, asbest in grondonderzoek of milieukundige begeleiding? Neem dan contact op met Bart Balder advies@grsmilieu.nl of bel met 088 1262920

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *